7-Springeren

 ...er en institution, som ligger i stueetagen og har tilknyttet en legeplads med klatrestativ, sandkasse, huler og meget mere. Vi har 2 vuggestuegrupper og 2 børnehavegrupper. Til børnehavegrupperne er der tilknyttet en udflytterinstitution, der hedder Ryttergården. De 2 børnehavegrupper benytter den på skift i 14 dage ad gangen. I institutionens nærmiljø ligger bl.a. Assistents Kirkegården, Blågårds Bibliotek, mange legepladser og søerne, steder vi bruger flittigt. Ryttergården ligger ved Dyrehaven og strand.

Institutionens værdigrundlag bygger på følgendeværdier: Nærvær – Lydhørhed – Omsorg – forskellighed. Disse værdierer grundlaget i personalegruppens forhold og omgang med børn, forældre og indbyrdes, og de er defineret som følgende:
Med Nærværende mener vi, at vi igennem vores øjenkontakt og kropssprog opmærksomt og observerende viser interesse, for det, som bliver kommunikeret til os. Vi er nærværende, når vi har mulighed for at undgå afbrydelser i vores kontakt med børnene.

Med Lydhørhed mener vi, at vi spørge aktivt, at vi forstår den andens budskab, og at vi reflekterer over det, som bliver fortalt os.

Når vi udviser Omsorg, så udviser vi indlevelse (empati) og medfølelse over for den anden i den pågældende situation. I forhold til personalegruppen, medfører "omsorg" at vi støtter op om fælles beslutninger, og giver fagligt med- og modspil

At acceptere Forskellighed betyder at acceptere at et mål, kan nås på andre måder, end dem man selv lige har øje for. At kende hinanden som personer, er en forudsætning for at kunne acceptere de indbyrdes forskelligheder.

Klyngens fælles hjemmeside:

 
7-springeren
Gård
 
tur
 
børn

7-springeren

Hej!
Velkommen til 7-springerens hjemmeside. Her kan du læse om os og dagligdagen her...
 
 

Årsplan

Lukkedage i 2013:
25. - 27. marts
5. juni
24. december
27.-30. december

Adresse

Adresse:
7-springeren
Kapelvej 7a
2200 København N

Tlf: 3539 3319